Jadłospisy

Nasze jadłospisy dla żłobków i przedszkoli są układane przez Panią Justynę Barańską – specjalistę ds. żywienia, dietetyka i jednocześnie eksperta z zakresu nauki o żywieniu człowieka, absolwentki Technologii Żywności i Żywienia Człowieka na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.

„Żywienie, a przede wszystkim dietetyka kliniczna jest moją pasją, którą na bieżąco pogłębiam poprzez udział w szkoleniach specjalistycznych oraz czytanie nowości na ten temat. W swojej pracy łączę racjonalne żywienie z mądrością współczesnej medycyny.”

Układanie prawidłowego jadłospisu polega na właściwym rozmieszczeniu w proponowanych posiłkach/potrawach zalecanych ilości poszczególnych produktów spożywczych. Osiągnięcie tego jest możliwe, gdy przestrzega się następujących zasad:

1. Jadłospisy powinno się opracowywać na dłuższy okres 7-10 dni. Jest to wskazane ze względu na racjonalną gospodarkę produktami oraz na organizację pracy związaną z przyrządzaniem posiłków. Tylko takie planowanie zapewnia zorganizowanie sprawnego zaopatrzenia w potrzebne artykuły żywnościowe. Pozwala też uniknąć błędów powtarzania tych samych potraw lub niewłaściwych zestawień.

2. Każdy jadłospis powinien być odpowiednio dostosowany do wieku, płci i stanu zdrowia człowieka, np. dla dzieci wskazane jest planowanie większej ilości posiłków.

Zdrowe dzieci nie jedzą śmieci

3. Należy uwzględniać w jadłospisach produkty z każdej grupy i wykorzystywać produkty sezonowe. Im większy asortyment produktów, tym większa możliwość zaopatrzenia organizmu we wszystkie składniki odżywcze.

4. Istotna jest technika sporządzania potraw. Należy dbać nie tylko o urozmaicenie posiłków pod kątem doboru produktów, lecz także sposobu ich przyrządzania. Potrawy przygotowane z tego samego produktu, ale w innym zestawieniu, z innymi dodatkami, wykonane inną techniką zapobiegają monotonii. Smakują one lepiej, a tym samym pobudzają apetyt u dzieci.

5. Warto zwracać uwagę na odpowiedni dobór barw, smaków, zapachów i konsystencji. Nieprawidłowością jest podawanie w jednym posiłku dwóch potraw słodkich, kwaśnych lub ostrych bądź o podobnej barwie, gdyż posiłek staje się wówczas mało apetyczny i nieatrakcyjny.

6. W planowaniu jadłospisów należy uwzględniać porę roku, temperaturę otoczenia etc. Zaleca się również możliwie najszerzej wykorzystywać sezonowość produktów, szczególnie warzyw i owoców.

7. Dostosowanie jadłospis do możliwości finansowych. W przypadku szczupłego budżetu należy wybierać z poszczególnych grup produktów, te o niższym koszcie, a jednocześnie o możliwie najwyższej wartości odżywczej.

Źródło: „Zasady żywienia dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym”, mgr inż. Joanna Wierzbicka